کادر علمی

دپارتمان ریاضی

حسابان پایه یازدهم و دوازدهم

جناب آقای سیدی

ریاضی پایه دهم و یازدهم

جناب آقای بهلول

ریاضی پایه دوازدهم

جناب آقای طیرانی


دپارتمان فیزیک

دهم

جناب آقای سلطانی

دوازدهم

جناب آقای فلاح


دپارتمان شیمی

پایه دهم

جناب آقای ناجی

پایه یازدهم

جناب آقای نوری

پایه دوازدهم

جناب آقای تصمیمی


دپارتمان ادبیات و زبان فارسی

فنون ادبی پایه دهم و یازدهم و دوازدهم

جناب آقای حشمتی

ادبیات پایه دوازدهم

جناب آقای مهریزی


دپارتمان زیست

پایه دهم

جناب آقای هاشم زاده

پایه یازدهم و دوازدهم

جناب آقای حسینی روش


دپارتمان دینی

پایه دوازدهم

جناب آقای طیرانی

پایه یازدهم

جناب آقای سیجاوندی


دپارتمان عربی

دهم و دوازدهم

جناب آقای محسنی

یازدهم

جناب آقای تابان فر


دپارتمان زبان انگلیسی

پایه یازدهم و دوازدهم

جناب آقای رهنما


کارآفرینی و محیط زیست

پایه یازدهم

جناب آقای سیجاوندی

دفاعی و سواد رسانه


تاریخ و جغرافی

دهم، یازدهم و دوازدهم

جناب آقای افشار

[/one_third_last]


اقتصاد

پایه دوازدهم

جناب آقای طیرانی

اقتصاد


فلسفه و منطق

پایه دهم و یازدهم

جناب آقای خالقی

فلسفه و منطق

پایه دوازدهم

جناب آقای مباشر


جامعه شناسی

دهم و یازدهم

جناب آقای سیجاوندی

روان شناسی

پایه یازدهم

جناب آقای خالقی

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن